Odległości wokół otworu wjazdowego, czyli wymagania prawne, o których nie można zapomnieć

Każdy garaż musi spełniać odpowiednie wymagania prawne, które są ujęte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Warto o nich pamiętać.

 

samochód przed garażemRodzaje bram garażowych

Zgodnie z Rozporządzeniem montowane bramy w zabudowie jednorodzinnej czy zagrodowej, w budynku mieszkalnym wielorodzinny, jednorodzinnym czy zamieszkania zbiorowego, a także użyteczności publicznej lub rekreacji indywidualnej, muszą spełniać stawiane im wymagania. Oprócz tego, że zakupimy wysokiej jakości wyrób, który oferuje firma Just Optic oferuje bramy roletowe i segmentowe do garażu, musimy zlecić jego odpowiedni montaż. Jeśli będą na tej płaszczyźnie nieścisłości, wówczas właściciel obiektu może mieć zasądzoną grzywnę wraz z nakazem poprawienia niezgodności. Warto więc dobrze zmierzyć garaż i zamontować go w sposób, który nie pozostawi wątpliwości co do poprawności osadzenia. O czym nie należy zapominać? Przede wszystkim o tym, że różne typy bram mają inne określone wymagania.

Wymagania względem bram garażowych

Brama garażowa rolowana górna musi mieć nadproże na wysokości umożliwiającej montaż bębna. W sytuacji, gdy nie ma na to miejsca, należy zamontować go na zewnątrz. W przypadku odległość otworu od krawędzi ścian bocznych musi wynosić od 7 do 11 cm. Brama garażowa uchylna nie ma narzuconej wartości odległości krawędzi otworu. Wariant rozwierany musi mieć przed garażem miejsce na przynajmniej jedno skrzydło. Z kolei propozycja rolowana boczna nie ma narzuconego wymogu, kluczowe jest jednak, że odległość musi być na tyle duża, że będzie możliwe zamontowanie bębna z boku bramy. Brama garażowa segmentowa boczna musi mieć nadproże wysokości blisko 10 cm, natomiast odległość od krawędzi bocznych powinna wynosić między 40 a 45 cm od ściany, na którą się ją nasuwa, i 5 cm, do której dosuwana jest brama. Typ segmentowy górny musi mieć nadproże na wysokości 10-22 cm, natomiast odległość od krawędzi otworu musi wynosić od 7 do 10 cm.